Beskrivelse

Gjøco Oljegrunning er en lett tiksotrop grunning for utvendig treverk og er basert på penetrerende
alkyder og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunning er ideell
for grunning av utvendig treverk av gran og furu, både nytt og værslitt. Kan også benyttes på
impregnert treverk.